Διαχείριση Προσωπικού - Business Coaching

Τι είναι η Διαχείριση Προσωπικού

 

Η διαχείριση προσωπικού ορίζεται ως η διοικητική εξειδίκευση που εστιάζει στην πρόσληψη και την ανάπτυξη υπαλλήλων, οι οποίοι θα αποτελέσουν συμφέρουσες και προσοδοφόρες προσθήκες για την εξέλιξη μιας εταιρείας. Μερικές φορές θεωρείται και ως υπο-κατηγορία των ανθρωπίνων πόρων (human resources) που εστιάζει κυρίως σε θέματα διοίκησης. Με άλλα λόγια θα λέγαμε πως η διαχείριση προσωπικού αφορά την απόκτηση, τη χρήση αλλά και τη διατήρηση ενός ικανοποιημένου εργατικού δυναμικού μέσα στα όρια μιας επιχείρησης. 

Η διαχείριση προσωπικού περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για τη δημιουργία ενός καλά διαχειριζόμενου και υποστηριζόμενου περιβάλλοντος εργασίας. Η αποτελεσματική διαχείριση προσωπικού δίνει έμφαση στη δράση των εργαζομένων και όχι στη δημιουργία χρονοβόρων χρονοδιαγραμμάτων, σχεδίων και μεθόδων εργασίας. Τα διάφορα προβλήματα και παράπονα των εργαζομένων μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικότερα μέσω ορθολογικότερων πολιτικών διαχείρισης.

personel management
personel_managment

Σε ποιους απευθύνεται η υπηρεσία Διαχείρισης Προσωπικού

 

Η υπηρεσία διαχείρισης προσωπικού απευθύνεται σε άτομα που έχουν αναλάβει το ρόλο του διευθυντή προσωπικού μέσα στα πλαίσια μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου ενασχόλησης. Αυτός ο ρόλος εκτελεί τόσο διαχειριστικές όσο και λειτουργικές ενέργειες διαχείρισης. Όλα τα είδη της πολιτικής μιας εταιρείας που συσχετίζονται με το εργατικό δυναμικό της μπορούν να διαμορφωθούν αποτελεσματικά από τον διευθυντή προσωπικού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία coaching θα δώσει τις κατάλληλες βάσεις στους διαχειριστές προσωπικού, οι οποίοι θα ενεργήσουν ως σύμβουλοι σε κρίσιμα θέματα που επηρεάζουν τη διοίκηση αλλά και τους εργαζόμενους της, με τον ίδιο το διαχειριστή να επιτυγχάνει την ουσιαστική επαφή με τους υπαλλήλους και τα διοικητικά στελέχη αντίστοιχα. Οι αρμοδιότητες ενός υπεύθυνου προσωπικού είναι δεκάδες, δίνοντας περισσότερη αξία στη συγκεκριμένη υπηρεσία coaching, οι οποία στις ημέρες μας γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη εντός του πλαισίου μιας επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα για την υπηρεσία Διαχείρισης Προσωπικού

Πλεονεκτήματα

 
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων σας για ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών.
 • Εντοπισμός πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων.
 • Καλύτερη κατανόηση της έννοιας της παραγωγικότητας.
 • Διενέργεια ουσιαστικών συναντήσεων.
 • Αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας.
 • Δημιουργία μιας “προσωπικής” ομάδας υποστήριξης.
 • Η κατάλληλη ανάθεση εργασιών εντός της επιχείρησης.
 • Σε περίπτωση απουσίας σας, η επιχείρηση θα συνεχίζει να παράγει αποτελέσματα.
AKV Coaching - personal και business coaching με την Άννα Κονταράτου
Διαχείριση-Προσωπικού-AKV-Professional-Coaching

Αποτελέσματα

 
 • Σωστή και στοχευμένη χρήση του εργατικού σας δυναμικού.
 • Οι εργαζόμενοί σας αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και προτείνουν λύσεις.
 • Το προσωπικό σας αποκτά την ικανότητα ανέλιξης.
 • Ενθαρρύνετε τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Διασφαλίζει τη σταθερή λειτουργία της επιχείρησης σε βάθος χρόνου.
 • Ευθυγράμμιση της συνολικής σας στρατηγικής με τη διαχείριση του προσωπικού σας.
 • Απόκτηση πιο σαφής εικόνας για την ανάπτυξη των εργαζομένων σας.
 • Απόκτηση καλύτερης πληροφόρησης σχετικά με τις δυνατότητες εξέλιξης του προσωπικού σας.

Γιατί να επιλέξετε την κυρία Κονταράτου για να σας ενημερώσει σχετικά με τη Διαχείριση Προσωπικού

 

Οι διαχειριστές προσωπικού διαδραματίζουν έναν σημαντικότατο ρόλο σε όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Είναι το πρώτο σημείο “επαφής” της διοίκησης με τους υπαλλήλους της. Ωστόσο, ο πρωταρχικός ρόλος τους διαφέρει αρκετά με εκείνου του ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρόλος του διευθυντή προσωπικού στην παραδοσιακή εκδοχή του, είναι η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εργατικού δυναμικού. Ο εργαζόμενος καλείται λοιπόν να εργαστεί σε ένα σύνολο διαδικασιών και εναπόκειται στον υπεύθυνο προσωπικού να επιβλέπει αυτήν την εργασία. Οι αρχές όμως της διαχείρισης προσωπικού διαφέρουν αισθητά ανάμεσα στις αμέτρητες εταιρείες που υπάρχουν στο οικονομικό περιβάλλον του σήμερα. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η αποτελεσματική προσωπική ανάπτυξη, η καλή επικοινωνία, η αξιοπρέπεια που παρέχεται μέσω της εργασίας και το υψηλό ηθικό είναι τα βασικά σημεία αναφοράς στην ορθή λειτουργία της επιχείρησης και θα πρέπει να ενσωματωθούν τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στην ευρύτερη οργανωτική στρατηγική που ακολουθείται. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χάρη στη βοήθεια της έμπειρης και αξιόπιστης coach κυρίας Κουντουράτου, η οποία θα αναλύσει εις βάθος τις ανάγκες της επιχείρησής σας και θα σας οδηγήσει με προσοχή στην πλήρη αξιοποίηση του εργατικού σας δυναμικού, χτίζοντας ουσιαστικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους.

Χαρούμενοι Πελάτες

Φόρμα Επικοινωνίας

Career Coaching
Άννα Κονταράτου
15 Λεπτά Δωρεάν Συνεδρία Online

Κλείστε 15 λεπτά δωρεάν συνεδρία και θα λάβετε με email ένα eBook για την διαχείριση του χρόνου σας.

Αν είσαι επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιώτης και αντιμετωπίζεις διάφορες προκλήσεις σε επαγγελματικό ή προσωπικό επίπεδο συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσω άμεσα μαζί σου για να κλείσουμε online ραντεβού με σκοπό να γνωριστούμε και να σου δώσω χρήσιμες συμβουλές, ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ!